تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تابع اکسل SUMIFS: جمع مقادیر مطابق با چندین شرط در یک محدوده.

تابع SUMIFS یکی از توابع قدرتمند در نرم افزار اکسل است که به کاربر امکان می‌دهد تا مقادیر مطابق با چندین شرط را در یک محدوده جمع کند. با استفاده از این تابع، می‌توانید به راحتی مقادیر مورد نظر خود را بر اساس شرایط خاصی که تعیین می‌کنید، جمع کنید.

برای استفاده از تابع SUMIFS، ابتدا باید نحوه استفاده از آن را بیاموزید. قالب کلی این تابع به صورت زیر است:

SUMIFS(محدوده_جمع, محدوده_شرط_1, شرط_1, محدوده_شرط_2, شرط_2, …)

در این قالب، “محدوده_جمع” نشان دهنده محدوده‌ای است که می‌خواهید مقادیر آن را جمع کنید. سپس “محدوده_شرط_1” و “محدوده_شرط_2” نشان دهنده محدوده‌هایی هستند که می‌خواهید شرط‌های خود را روی آن‌ها اعمال کنید. در نهایت، “شرط_1” و “شرط_2” نشان دهنده شرایطی هستند که می‌خواهید مقادیر مطابق با آن‌ها را جمع کنید.

به عنوان مثال، فرض کنید که در یک جدول اکسل، مقادیر در ستون A نمایش داده شده است و می‌خواهید مقادیر مطابق با دو شرط را در ستون B جمع کنید. شرط اول این است که مقادیر در ستون A بزرگتر از 10 باشند و شرط دوم این است که مقادیر در ستون A کوچکتر از 20 باشند. در این صورت، فرمول SUMIFS به صورت زیر خواهد بود:

SUMIFS(B1:B10, A1:A10, “>10”, A1:A10, “<20") در این مثال، محدوده جمع (B1:B10)، محدوده‌های شرط (A1:A10) و شرایط (">10″ و “<20") به ترتیب در فرمول قرار داده شده‌اند. با اجرای این فرمول، مقادیر مطابق با دو شرط مشخص شده در ستون A جمع و در ستون B نمایش داده خواهند شد. با استفاده از تابع SUMIFS، می‌توانید به راحتی مقادیر مورد نظر خود را بر اساس چندین شرط در یک محدوده جمع کنید. با تمرین و آشنایی بیشتر با این تابع، می‌توانید از قدرت و قابلیت‌های بیشتری که در اکسل وجود دارد، بهره‌برداری کنید.