تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تابع اکسل RIGHT: بازگشت آخرین کاراکترها از یک متن.

تابع RIGHT در نرم‌افزار اکسل یکی از توابع متنی است که به کاربر امکان بازگشت آخرین کاراکترهای یک متن را می‌دهد. این تابع به صورت زیر قابل استفاده است:

RIGHT(text, num_chars)

در اینجا، text متنی است که می‌خواهیم آخرین کاراکترهای آن را برگردانیم و num_chars تعداد کاراکترهایی است که می‌خواهیم به دست آوریم.

برای مثال، فرض کنید می‌خواهیم آخرین 5 حرف از کلمه “سلام دنیا” را دریافت کنیم. برای این کار می‌توانیم از تابع RIGHT به شکل زیر استفاده کنیم:

RIGHT(“سلام دنیا”, 5)

نتیجه اجرای این تابع برابر با “دنیا” خواهد بود، زیرا آخرین 5 حرف را برمی‌گرداند.

توجه داشته باشید که تابع RIGHT تنها حروف را برمی‌گرداند و فاصله‌ها یا نقطه‌ها را در نظر نمی‌گیرد. همچنین، اگر تعداد کاراکترها کمتر از طول کلمه باشد، تابع RIGHT تمام کاراکترهای موجود را برمی‌گرداند.

استفاده از تابع RIGHT در اکسل بسیار ساده و کاربردی است و می‌تواند در حل مسائل مختلفی مانند جداسازی کد پستی، انتقال قسمتی از شماره تلفن و غیره مورد استفاده قرار گیرد.

بنابراین، با استفاده از تابع RIGHT در اکسل، می‌توانید آخرین کاراکترها را از یک متن استخراج کنید و از آن در تحلیل و پردازش داده‌ها استفاده کنید.