تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تابع اکسل INT: قسمت صحیح یک عدد.

تابع اکسل INT: قسمت صحیح یک عدد

در نرم‌افزار اکسل، تابع INT یکی از توابع ساده‌ای است که به کاربر کمک می‌کند تا قسمت صحیح یک عدد را استخراج کند. با استفاده از این تابع، می‌توانید عددی را به بالا یا پایین گرد کنید و تنها بخش صحیح آن را بدست آورید.

تابع INT به صورت زیر عمل می‌کند:

=INT(number)

در اینجا، number عددی است که شما می‌خواهید قسمت صحیح آن را بدست آورید.

برای درک بهتر، برخی مثال‌های کاربردی از تابع INT را در زیر بررسی می‌کنیم:

مثال ۱: استفاده از تابع INT برای گرد کردن به بالا

اگر مقدار عددی را به بالا گرد کنید، تابع INT به سادگی بخش صحیح عدد را بدست می‌آورد. برای مثال، اگر عدد ۳.۵ را به بالا گردانید، مقدار بدست آمده ۴ خواهد بود.

مثال ۲: استفاده از تابع INT برای گرد کردن به پایین

اگر می‌خواهید عددی را به پایین گرد کنید، می‌توانید از تابع INT استفاده کنید. در این حالت، تابع INT به بخش صحیح قبلی عدد خواهد رسید. برای مثال، اگر عدد ۳.۵ را به پایین گردانید، مقدار بدست آمده ۳ خواهد بود.

مثال ۳: استفاده از تابع INT برای تبدیل اعداد اعشاری به صحیح

استفاده از تابع INT به شما امکان می‌دهد تا عدد اعشاری را به صورت صحیح تبدیل کنید. به عنوان مثال، اگر عدد ۳.۷ را به صحیح تبدیل کنید، مقدار بدست آمده ۳ خواهد بود.

به طور خلاصه، تابع اکسل INT برای گرد کردن عدد به بالا یا پایین و استخراج قسمت صحیح آن بسیار مفید است. با استفاده از این تابع، می‌توانید اعداد اعشاری را به سادگی تبدیل کرده و به نتایج دقیق و قابل استناد دست یابید.