تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تابع اکسل ROUNDUP: گرد کردن یک عدد به بالا.

تابع ROUNDUP در نرم‌افزار اکسل یکی از توابع پرکاربرد است که به کاربر امکان می‌دهد یک عدد را به سمت بالا گرد کند. این تابع بسیار مفید است زیرا در بسیاری از موارد، لازم است که عددی را به صورت صحیح و بدون اعشار دریافت کنیم. برای استفاده از تابع ROUNDUP در اکسل، نیاز است که دستور مناسب را در فرمول‌ها قرار دهید.

تابع ROUNDUP در اکسل به صورت زیر تعریف می‌شود:

=ROUNDUP(number, num_digits)

در این فرمول، number عددی است که قصد دارید آن را گرد کنید و num_digits تعداد اعشاری است که می‌خواهید در نتیجه حاصل شود.

برای مثال، فرض کنید می‌خواهید عدد 3.1415 را به صورت یک عدد صحیح بدون اعشار دریافت کنید. در این صورت می‌توانید از تابع ROUNDUP به صورت زیر استفاده کنید:

=ROUNDUP(3.1415, 0)

نتیجه این فرمول برابر 4 خواهد بود، زیرا عدد 3.1415 بزرگتر از عدد 3 است و با استفاده از تابع ROUNDUP به بالا گردانده می‌شود.

همچنین، می‌توانید از تابع ROUNDUP برای گرد کردن اعداد منفی نیز استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر عدد -3.1415 را به صورت یک عدد صحیح بدون اعشار دریافت کنید، می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

=ROUNDUP(-3.1415, 0)

نتیجه این فرمول نیز برابر -3 خواهد بود، زیرا عدد -3.1415 از عدد -4 کوچکتر است و با استفاده از تابع ROUNDUP به بالا گردانده می‌شود.

در نتیجه، تابع ROUNDUP در اکسل یک ابزار قدرتمند برای گرد کردن اعداد به صورت صحیح است. با استفاده از این تابع، می‌توانید اعداد را به سمت بالا گرد کنید و به صورت دلخواه اعداد صحیح بدون اعشار را دریافت کنید.