تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تابع اکسل EOMONTH: آخرین روز ماه مشخص شده.

تابع EOMONTH در نرم‌افزار اکسل یکی از توابع پرکاربرد است که به کاربر امکان می‌دهد آخرین روز ماه مورد نظر را استخراج کند. این تابع به صورت EOMONTH(start_date, months) عمل می‌کند که در آن start_date تاریخ شروع و months تعداد ماه‌های مورد نظر قرار می‌گیرد. این تابع آخرین روز ماه مشخص شده را برمی‌گرداند.

برای استفاده از تابع EOMONTH، ابتدا باید تاریخ شروع را مشخص کنید. سپس می‌توانید با استفاده از این تابع، آخرین روز ماه مشخص شده را به دست آورید. به عنوان مثال، اگر بخواهید آخرین روز ماه بعدی را دریافت کنید، می‌توانید از این تابع استفاده کنید.

برای استفاده از تابع EOMONTH در اکسل، ابتدا در سلول مورد نظر فرمول زیر را وارد کنید:

=EOMONTH(start_date, months)

در این فرمول، start_date تاریخ شروع است که می‌توانید از یک تاریخ ثابت یا سلول حاوی تاریخ استفاده کنید. همچنین، months تعداد ماه‌های مورد نظر است که می‌تواند مثبت یا منفی باشد. اگر months مثبت باشد، تابع آخرین روز ماه مشخص شده پس از start_date را برمی‌گرداند و اگر months منفی باشد، آخرین روز ماه مشخص شده قبل از start_date را برمی‌گرداند.

به عنوان مثال، فرض کنید می‌خواهید آخرین روز ماه بعدی را دریافت کنید. در این صورت، فرمول زیر را در سلول مورد نظر وارد کنید:

=EOMONTH(A1, 1)

در این فرمول، A1 نشان‌دهنده تاریخ شروع است. با وارد کردن این فرمول، آخرین روز ماه بعدی در سلول مورد نظر نمایش داده می‌شود.

در نهایت، با استفاده از تابع EOMONTH، می‌توانید به راحتی آخرین روز ماه مورد نظر را استخراج کنید. با توجه به این تابع، می‌توانید در اکسل به طور خودکار بازه‌های زمانی را مدیریت کنید و اطلاعات مورد نیاز خود را به راحتی استخراج کنید.