تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تابع اکسل VLOOKUP: جستجو در یک ستون و برگرداندن مقدار مرتبط از ستون دیگر.

تابع VLOOKUP یکی از توابع پرکاربرد در نرم‌افزار اکسل است که به کاربر امکان می‌دهد در یک ستون مقادیر مورد نظر را جستجو کرده و مقدار متناظر آن را از ستون دیگر بازگرداند. این تابع بسیار مفید است و در حل مسائل متنوعی مانند تحلیل داده‌ها، مدیریت اطلاعات و یا پیدا کردن مقادیر تکراری کاربرد دارد.

تابع VLOOKUP در اکسل به صورت زیر تعریف می‌شود:

VLOOKUP(مقدار جستجو، محدوده جستجو، شماره ستون مقصد، مقدار دلخواه)

در این تابع، مقدار جستجو، مقداری است که می‌خواهیم در ستون مورد نظر جستجو کنیم. محدوده جستجو، محدوده‌ای است که می‌خواهیم در آن جستجو انجام دهیم. شماره ستون مقصد، شماره ستونی است که می‌خواهیم مقدار متناظر را از آن ستون بازگردانیم. و در نهایت، مقدار دلخواه، به معنی نوع جستجو است که می‌تواند شامل True یا False باشد. اگر این مقدار را False قرار دهیم، تابع مقدار دقیق را بازگردانده و اگر True باشد، تابع به دنبال مقدار نزدیکترین به مقدار جستجو شده است.

برای استفاده از تابع VLOOKUP، در ابتدا باید محدوده جستجو را مشخص کنیم. این محدوده می‌تواند یک ستون یا چند ستون باشد. سپس می‌توانیم مقدار جستجو را وارد کنیم. در نهایت، با تعیین شماره ستون مقصد، می‌توانیم مقدار متناظر را بازگردانیم.

به عنوان مثال، فرض کنید یک جدول داریم که شامل اطلاعات مربوط به کارکنان یک شرکت است. در این جدول، ستون اول شامل نام کارکنان است و ستون دوم شامل حقوق آن‌ها است. حال می‌خواهیم با استفاده از تابع VLOOKUP، حقوق یک کارکنان را با جستجو بر اساس نام کارکنان، استخراج کنیم.

ابتدا محدوده جستجو را از ستون نام و حقوق تشکیل می‌دهیم. سپس مقدار جستجو، نام کارکنان را وارد می‌کنیم. در نهایت، با تعیین شماره ستون مقصد (در اینجا ستون حقوق)، می‌توانیم حقوق متناظر را برای کارکنان با نام دلخواه مشاهده کنیم.

بنابراین، با استفاده از تابع VLOOKUP، می‌توانیم به راحتی در اکسل جستجو کنیم و مقادیر متناظر را بازگردانی کنیم. این تابع قدرتمند و کاربردی است و به کاربران امکان می‌دهد با سرعت و دقت بالا به داده‌ها دسترسی پیدا کنند.