تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تابع اکسل MID: بازگشت کاراکترهای متن بر اساس موقعیت مشخص.

تابع MID یکی از توابع مهم و پرکاربرد در نرم‌افزار اکسل است که به کاربر این امکان را می‌دهد تا کاراکترهای متنی را بر اساس موقعیت مشخصی استخراج کند. این تابع در اکثر موارد برای برش و استخراج بخشی از متن استفاده می‌شود.

ساختار کلی تابع MID به صورت زیر است:

MID(متن، موقعیت شروع، تعداد کاراکتر)

در این ساختار، متن نشانگر متنی است که می‌خواهیم بخشی از آن را استخراج کنیم، موقعیت شروع نشانگر موقعیت اولین کاراکتری است که می‌خواهیم استخراج کنیم و تعداد کاراکتر نشانگر تعداد کاراکترهایی است که می‌خواهیم استخراج کنیم.

برای مثال، فرض کنید متن “Hello World” را داریم و می‌خواهیم کاراکترهای “World” را استخراج کنیم. در این صورت متن مورد نظر برابر است با “Hello World”، موقعیت شروع برابر با 7 (موقعیت اولین کاراکتر “W”) و تعداد کاراکتر برابر با 5 (تعداد کاراکترهای کلمه “World”).

بنابراین، با استفاده از تابع MID و درج مقادیر مناسب در ساختار آن، می‌توانیم کاراکترهای مورد نظر را استخراج کرده و به عنوان خروجی دریافت کنیم.

توجه داشته باشید که تابع MID در نرم‌افزار اکسل از یک شماره‌گذاری صفرباز شروع می‌کند، به این معنی که اولین کاراکتر متن به شماره یک نسبت داده می‌شود. بنابراین، برای استخراج کاراکترهای متن بر اساس موقعیت مشخص، باید به درستی موقعیت شروع را محاسبه کنید.

در نهایت، پیشنهاد می‌شود قبل از استفاده از تابع MID در اکسل، با دقت و دقت موقعیت شروع و تعداد کاراکترها را محاسبه کرده و سپس از تابع استفاده کنید.