تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تابع اکسل MATCH: پیدا کردن موقعیت مقدار مشخص در یک محدوده.

تابع اکسل MATCH یکی از توابع کاربردی و قدرتمند در نرم‌افزار اکسل است که به کاربر اجازه می‌دهد موقعیت مقدار مشخصی را در یک محدوده از داده‌ها پیدا کند. این تابع به کاربر کمک می‌کند تا بتواند به سرعت و آسانی اطلاعات مورد نیاز خود را در جدول‌ها و داده‌های بزرگ پیدا کند.

تابع MATCH دارای سه آرگومان است. آرگومان اول، مقداری است که می‌خواهیم در محدوده‌ای از داده‌ها جستجو شود. آرگومان دوم، محدوده‌ای است که می‌خواهیم در آن جستجوی مقدار انجام شود. و آرگومان سوم، نوع جستجو را مشخص می‌کند که می‌تواند 0، 1 یا -1 باشد.

اگر آرگومان سوم برابر با 0 باشد، تابع MATCH مقدار دقیق را در محدوده داده‌ها جستجو می‌کند و موقعیت آن را برمی‌گرداند. اگر آرگومان سوم برابر با 1 باشد، تابع MATCH اولین مقدار کوچکتر مساوی مقدار مورد نظر را در محدوده داده‌ها جستجو می‌کند و موقعیت آن را برمی‌گرداند. اگر آرگومان سوم برابر با -1 باشد، تابع MATCH آخرین مقدار کوچکتر مساوی مقدار مورد نظر را در محدوده داده‌ها جستجو می‌کند و موقعیت آن را برمی‌گرداند.

به عنوان مثال، فرض کنید یک جدول داریم که در ستون A اعدادی صعودی و در ستون B نام‌های متناظر با آن اعداد قرار دارد. حال می‌خواهیم با استفاده از تابع MATCH، موقعیت مقدار 7 را در ستون A پیدا کنیم. برای این منظور می‌توانیم از فرمول زیر استفاده کنیم:

=MATCH(7, A:A, 0)

در این فرمول، مقدار 7 به عنوان آرگومان اول، محدوده A:A به عنوان آرگومان دوم و 0 به عنوان آرگومان سوم تابع MATCH قرار داده شده است. این فرمول موقعیت مقدار 7 را در محدوده ستون A پیدا کرده و آن را برمی‌گرداند.

از تابع MATCH می‌توان در موارد مختلفی استفاده کرد. برای مثال، می‌توان با استفاده از این تابع، موقعیت مقدار بیشترین یا کمترین را در یک محدوده از داده‌ها پیدا کرد، موقعیت مقداری را که با یک شرط خاص مطابقت دارد را جستجو کرد و غیره. همچنین با استفاده از تابع MATCH و توابع دیگر اکسل، می‌توان به راحتی به تحلیل داده‌ها پرداخت و نتایج مورد نیاز را به دست آورد.

در نهایت، با استفاده از تابع MATCH در اکسل می‌توان به سرعت و دقت بالا، موقعیت مقدار مورد نظر را در داده‌ها پیدا کرد. این تابع از آن جهت کاربردی است که به کاربر امکان می‌دهد هر چه سریعتر به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کند و از زمان و زحمت بیشتری جلوگیری کند.