تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تابع اکسل MATCH: پیدا کردن موقعیت مقدار مشخص در یک محدوده.

تابع اکسل MATCH یکی از توابع مفید و قدرتمند در نرم‌افزار اکسل است که به کاربران امکان می‌دهد موقعیت مقدار مشخص در یک محدوده را پیدا کنند. با استفاده از این تابع، می‌توانید موقعیت ردیف یا ستونی که مقدار داده شده در آن قرار دارد را بیابید. این تابع بسیار مفید است و می‌تواند در حل مسائلی مانند جستجوی مقدار در جدول‌ها و محاسبه آماره‌هایی مانند میانگین، حداکثر و حداقل در یک محدوده کمک کند.

ساختار تابع MATCH به صورت زیر است:

=MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type])

در این ساختار، lookup_value مقداری است که می‌خواهید در محدوده‌ای جستجو کنید. lookup_array محدوده‌ای است که می‌خواهید در آن جستجو انجام شود و match_type نوع جستجو را مشخص می‌کند.

نوع جستجو می‌تواند ۳ حالت داشته باشد:

– ۱: بزرگترین مقدار کوچکتر یا مساوی lookup_value را برگرداند.
– ۰: دقیقا مقدار lookup_value را برگرداند.
– -۱: کوچکترین مقدار بزرگتر یا مساوی lookup_value را برگرداند.

برای استفاده از تابع MATCH، ابتدا محدوده‌ای را که می‌خواهید در آن جستجو کنید، انتخاب کنید. سپس در مکانی که می‌خواهید نتیجه را دریافت کنید، تابع را وارد کنید. برای مثال، فرض کنید در سلول A1 مقدار ۵ و در محدوده B1:B5 می‌خواهید جستجو کنید. در این صورت، فرمول زیر را می‌توانید در سلول C1 قرار دهید:

=MATCH(A1, B1:B5, ۰)

با فشردن دکمه Enter، موقعیت مقدار ۵ در محدوده B1:B5 در سلول C1 نمایش داده می‌شود. اگر مقدار مورد نظر در محدوده یافت نشد، تابع خطای #N/A را نمایش می‌دهد.

با استفاده از تابع MATCH، می‌توانید به راحتی موقعیت مقدار مشخص را در یک محدوده پیدا کنید و از آن در محاسبات و تحلیل‌های خود استفاده کنید.