تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تابع اکسل SUMIF: جمع مقادیر مطابق با یک شرط در یک محدوده.

تابع اکسل SUMIF یکی از توابع مهم و قدرتمند در نرم افزار اکسل می‌باشد که به کاربر امکان می‌دهد تا مقادیری را که با یک شرط خاص مطابقت دارند را در یک محدوده مشخص جمع کند. این تابع در حل مسائل مربوط به تحلیل داده‌ها و محاسبات آماری بسیار مفید است.

برای استفاده از تابع SUMIF، ابتدا باید محدوده‌ای را که قصد دارید در آن جمع اعداد را انجام دهید را مشخص کنید. سپس شرطی را که می‌خواهید تا جمع مقادیر مطابق با آن را در نظر بگیرید تعیین کنید. شرط می‌تواند یک مقدار ثابت، یک مقدار متغیر یا یک عبارت مشخص باشد. در نهایت، باید محدوده‌ای را که مقادیر مطابق با شرط در آن قرار دارند تعیین کنید.

به عنوان مثال، فرض کنید که لیستی از درآمدها را در نظر دارید و قصد دارید مجموع درآمدهایی را که بیشتر از 100000 تومان بوده است را محاسبه کنید. در این صورت، محدوده اعداد را به عنوان محدوده مربوط به جمع قرار دهید، شرط “>100000” را وارد کنید و سپس محدوده مربوط به درآمدها را تعیین کنید. با استفاده از تابع SUMIF، جمع اعداد مطابق با شرط مورد نظر در محدوده مشخص شده انجام می‌شود.

تابع SUMIF در قالب زیر قابل استفاده است:

SUMIF(محدوده_شرط، شرط، محدوده_جمع)

در این قالب، “محدوده_شرط” محدوده‌ای است که شرط مورد نظر در آن قرار دارد، “شرط” شرطی است که برای جمع کردن مقادیر مطابق با آن استفاده می‌شود و “محدوده_جمع” محدوده‌ای است که جمع مقادیر مطابق با شرط در آن انجام می‌شود.

استفاده از تابع SUMIF در اکسل بسیار ساده است و با توجه به مثال‌ها و توضیحات فوق، می‌توانید به راحتی از این تابع در حل مسائل مربوط به تحلیل داده‌ها و محاسبات آماری استفاده کنید. با استفاده از تابع SUMIF، می‌توانید به سرعت و دقت جمع مقادیر مطابق با شرط مورد نظر را در یک محدوده مشخص انجام دهید و نتایج را به صورت گزارشی دریافت کنید.