تماس پشتیبانی

09035232531

پشتیبانی ایمیل

info@poouyeshlearn.ir

وبلاگ

دستور پایتون break

دستور پایتون break یکی از دستورات کنترل جریان برنامه نویسی است که در زبان برنامه نویسی پایتون استفاده می‌شود. این دستور به برنامه نویس امکان می‌دهد تا از اجرای حلقه‌ها و بلاک‌های کدی خارج شود و اجرای برنامه را ادامه ندهد.

دستور break معمولاً در حلقه‌های تکرار مانند حلقه for و while استفاده می‌شود. وقتی برنامه به دستور break برخورد کند، اجرای حلقه فوراً متوقف می‌شود و برنامه به خارج از حلقه خروجی می‌گیرد.

دستور break در برنامه‌هایی که نیاز به جستجوی یک شرط خاص در حلقه دارند، بسیار مفید است. به عنوان مثال، در یک حلقه while، می‌توانیم با استفاده از دستور break شرطی را بررسی کنیم و در صورت برقراری آن، اجرای حلقه را متوقف کنیم.

نمونه کد زیر نحوه استفاده از دستور break را نشان می‌دهد:

“`python
numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6]

for num in numbers:
if num == 4:
break
print(num)
“`

در این مثال، یک لیست اعداد داریم و در حلقه for این لیست را پیمایش می‌کنیم. هربار که عدد 4 را برای num داشتیم، با استفاده از دستور break اجرای حلقه را متوقف کرده و برنامه از حلقه خارج می‌شود. بنابراین، خروجی این برنامه فقط اعداد 1، 2 و 3 خواهد بود.

استفاده از دستور break در برنامه نویسی پایتون به برنامه نویس امکان می‌دهد تا جریان اجرای برنامه را کنترل کند و در صورت نیاز، اجرای حلقه را متوقف کند. این دستور در مواقعی مفید است که بخواهیم از اجرای برنامه در صورت برقراری یک شرط خاص جلوگیری کنیم.