تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تابع اکسل NETWORKDAYS: تعداد روزهای کاری میان دو تاریخ.

تابع NETWORKDAYS در نرم‌افزار اکسل یکی از توابع کاربردی و مفید است که برای محاسبه تعداد روزهای کاری بین دو تاریخ استفاده می‌شود. این تابع قابلیت‌های متنوعی دارد که امکان محاسبه تعداد روزهای کاری را با در نظر گرفتن تعطیلی‌ها و روزهای غیرکاری فراهم می‌کند.

استفاده از تابع NETWORKDAYS به صورت زیر است:

NETWORKDAYS(start_date, end_date, [holidays])

در این تابع، start_date و end_date تاریخ شروع و پایان مورد نظر هستند و holidays لیستی از تعطیلی‌ها و روزهای غیرکاری است که می‌تواند اختیاری باشد. اگر لیست holidays را مشخص نکنید، تابع فقط روزهای کاری را در نظر می‌گیرد و تعطیلی‌ها را در محاسبات خود لحاظ نمی‌کند.

برای استفاده از این تابع، ابتدا باید تاریخ شروع و پایان را به درستی وارد کنید. این تاریخ‌ها باید به صورت قالب‌بندی شده باشند و می‌توانید از توابع دیگری مانند DATE یا TODAY در اکسل برای وارد کردن تاریخ استفاده کنید. همچنین می‌توانید از توابع محاسباتی مانند NOW برای وارد کردن تاریخ و زمان فعلی استفاده کنید.

بعد از وارد کردن تاریخ‌ها، می‌توانید لیست تعطیلی‌ها و روزهای غیرکاری را نیز وارد کنید. این لیست می‌تواند شامل تاریخ‌های تعطیلی مانند تعطیلات رسمی، تعطیلی‌های شخصی یا هر روز دلخواه دیگری باشد. برای وارد کردن لیست holidays، می‌توانید از یک رنج تاریخ‌ها استفاده کنید و یا تاریخ‌ها را به صورت جداگانه وارد کنید.

بعد از وارد کردن تاریخ‌ها و لیست holidays، می‌توانید تابع NETWORKDAYS را فراخوانی کنید و نتیجه را دریافت کنید. این تابع تعداد روزهای کاری را بین دو تاریخ محاسبه می‌کند و نتیجه را به شما می‌دهد.