تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

دستور پایتون isalnum()

دستور پایتون isalnum()

در زبان برنامه‌نویسی پایتون، تابع isalnum() یک تابع پیش‌فرض است که بررسی می‌کند که آیا یک رشته شامل ترکیبی از حروف و اعداد است یا خیر. این تابع برای بررسی وجود هر نوع کاراکتر غیر الفبا و غیر رقمی در رشته مناسب است.

ساختار تابع isalnum():
رشته.isalnum()

توضیحات:
– رشته: رشته‌ای است که می‌خواهید بررسی کنید که آیا شامل حروف و اعداد است یا خیر.

خروجی تابع:
– اگر رشته شامل ترکیبی از حروف و اعداد باشد، خروجی True خواهد بود.
– اگر رشته شامل کاراکترهای غیر الفبا و غیر رقمی باشد، خروجی False خواهد بود.

مثال‌ها:

“`python
string1 = “Hello123”
print(string1.isalnum()) # خروجی: True

string2 = “Hello!123”
print(string2.isalnum()) # خروجی: False

string3 = “123”
print(string3.isalnum()) # خروجی: True

string4 = “!@#$”
print(string4.isalnum()) # خروجی: False

string5 = “Hello”
print(string5.isalnum()) # خروجی: True
“`

در مثال اول، رشته “Hello123” شامل ترکیبی از حروف و اعداد است، بنابراین خروجی True است. در مثال دوم، رشته “Hello!123” شامل کاراکترهای غیر الفبا و غیر رقمی است (در اینجا کاراکتر صفحه‌بندی “!” است)، بنابراین خروجی False است. در مثال سوم، رشته “123” شامل اعداد است و هیچ کاراکتر غیر رقمی ندارد، بنابراین خروجی True است. در مثال چهارم، رشته “!@#$” شامل کاراکترهای غیر الفبا و غیر رقمی است، بنابراین خروجی False است. در مثال پنجم، رشته “Hello” شامل حروف است و هیچ کاراکتر غیر الفبا ندارد، بنابراین خروجی True است.

استفاده از تابع isalnum() در پروژه‌های واقعی:
– اعتبارسنجی رمزعبور: می‌توان از تابع isalnum() برای بررسی اینکه رمزعبور کاربر شامل حروف و اعداد استفاده شود. اگر رمزعبور شامل کاراکترهای غیر الفبا و غیر رقمی باشد، می‌توان پیام خطا مناسبی به کاربر نمایش داد.
– اعتبارسنجی ورودی کاربر: در برنامه‌های کاربردی که نیاز به دریافت ورودی از کاربر دارند، می‌توان از تابع isalnum() برای بررسی اینکه ورودی شامل ترکیبی از حروف و اعداد استفاده شود. اگر ورودی شامل کاراکترهای غیر الفبا و غیر رقمی باشد، می‌توان پیام خطا مناسبی به کاربر نمایش داد.

با استفاده از تابع isalnum()، می‌توانید به راحتی و به صورت اتوماتیک بررسی کنید که آیا یک رشته تنها شامل حروف و اعداد است یا خیر. این تابع در پروژه‌های مختلفی که نیاز به بررسی وجود کاراکترهای غیر الفبا و غیر رقمی در رشته دارند، بسیار مفید است.