تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تابع اکسل DATE: ایجاد تاریخ با استفاده از سال، ماه و روز.

تابع DATE در نرم‌افزار اکسل یکی از توابع مهم و کاربردی است که به کاربر امکان می‌دهد تاریخ مورد نظر را با استفاده از سال، ماه و روز مشخص کند. با استفاده از این تابع، می‌توانید تاریخ‌های مختلف را ساخته و در جداول و فرمول‌های خود استفاده کنید.

فرمت تابع DATE به صورت زیر است:

DATE(سال، ماه، روز)

در این فرمت، سال، ماه و روز به ترتیب به عنوان پارامترها وارد می‌شوند. برای مثال، اگر می‌خواهید تاریخ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲ را بسازید، از تابع زیر استفاده می‌کنید:

DATE(2022، 12، 25)

نتیجه این تابع یک تاریخ به صورت عددی خواهد بود که برابر با تاریخ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲ است. این تاریخ می‌تواند در فرمول‌ها و جداول مختلف استفاده شود.

تابع DATE همچنین قابلیت پشتیبانی از تاریخ‌های تاخیری را نیز دارد. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید تاریخ ۳۰ روز بعد از تاریخ جاری را بدست آورید، می‌توانید از تابع زیر استفاده کنید:

DATE(YEAR(TODAY())، MONTH(TODAY())، DAY(TODAY()) + 30)

در این تابع، تابع TODAY برای بدست آوردن تاریخ جاری استفاده شده است. این تابع تاریخ روز جاری را برمی‌گرداند و با اضافه کردن ۳۰ به روز جاری، تاریخ ۳۰ روز بعد را بدست می‌آوریم.

تابع DATE در اکسل قابلیت‌های بسیاری دارد و می‌تواند در موارد مختلفی مورد استفاده قرار گیرد. با استفاده از این تابع، می‌توانید تاریخ‌های دلخواه خود را ساخته و در فرمول‌ها و جداول خود استفاده کنید. این تابع به شما امکان می‌دهد برنامه‌های پیچیده‌تری را در اکسل ایجاد کنید که نیاز به محاسبات و تحلیل‌های پیشرفته دارند.