تماس پشتیبانی

09035232531

پشتیبانی ایمیل

info@poouyeshlearn.ir

وبلاگ

دستور لینوکس du: نمایش فضای مصرفی فایل‌ها و پوشه‌ها

دستور لینوکس “du” یکی از دستورات پرکاربرد است که به کمک آن می‌توانید فضای مصرفی فایل‌ها و پوشه‌ها را در سیستم عامل لینوکس مشاهده کنید. این دستور بسیار مفید است زیرا به شما امکان می‌دهد تا فضای مورد استفاده توسط فایل‌ها و پوشه‌ها را بررسی کنید و به راحتی متوجه شوید که کدام فایل‌ها و پوشه‌ها بیشترین فضا را اشغال می‌کنند.

برای استفاده از دستور “du”، ابتدا ترمینال را باز کنید و سپس دستور زیر را وارد کنید:

“`
du [OPTIONS] [FILES/DIRECTORIES]
“`

در اینجا OPTIONS به معنای گزینه‌های مختلفی است که برای تنظیم خروجی و نمایش دستور “du” می‌توانید استفاده کنید. همچنین FILES/DIRECTORIES به معنای فایل‌ها و پوشه‌هایی است که می‌خواهید فضای مصرفی آن‌ها را بررسی کنید.

برخی از گزینه‌های مهم “du” عبارتند از:

– “-h” یا “–human-readable”: با استفاده از این گزینه، فضای مصرفی به صورت قابل خواندن برای انسان نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال، به جای نمایش بایت یا کیلوبایت، این گزینه فضای مصرفی را به مگابایت یا گیگابایت تبدیل می‌کند.

– “-s” یا “–summarize”: با استفاده از این گزینه، فضای مصرفی کلی فایل‌ها و پوشه‌ها نشان داده می‌شود. به عبارت دیگر، جمع فضای مصرفی تمام فایل‌ها و پوشه‌ها را نمایش می‌دهد.

– “-c” یا “–total”: با استفاده از این گزینه، فضای مصرفی هر فایل و پوشه به همراه جمع کل فضای مصرفی نشان داده می‌شود.

به عنوان مثال، برای نمایش فضای مصرفی پوشه “/home/user”، می‌توانید دستور زیر را وارد کنید:

“`
du -h /home/user
“`

این دستور فضای مصرفی هر فایل و پوشه در داخل “/home/user” را به صورت قابل خواندن نشان می‌دهد.

با استفاده از دستور “du”، می‌توانید به راحتی فضای مصرفی فایل‌ها و پوشه‌ها را در سیستم عامل لینوکس بررسی کنید و در صورت نیاز، اقدام به حذف فایل‌ها و پوشه‌هایی که بیشترین فضا را اشغال می‌کنند، نمایید.