تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تابع اکسل TRIM: حذف فاصله‌های اضافی از یک متن.

تابع TRIM در نرم‌افزار اکسل یکی از توابع متنی است که به کاربر امکان حذف فاصله‌های اضافی از یک متن را می‌دهد. این تابع معمولا برای تمیز کردن داده‌ها قبل از استفاده از آن‌ها استفاده می‌شود. به عنوان مثال، اگر شما یک فهرست از اسامی دارید و در هنگام وارد کردن آن‌ها فاصله‌های اضافی در ابتدا یا انتهای آن‌ها را اضافه کرده‌اید، با استفاده از تابع TRIM می‌توانید این فاصله‌ها را حذف کنید.

برای استفاده از تابع TRIM، کافی است نام متغیر یا سلولی که می‌خواهید فاصله‌های اضافی آن حذف شود را به عنوان ورودی به تابع بدهید. این تابع به صورت زیر عمل می‌کند:

TRIM(text)

در اینجا، “text” ورودی است که متنی است که می‌خواهید فاصله‌های اضافی آن حذف شود. خروجی تابع TRIM متن جدیدی است که فاصله‌های اضافی از ابتدا و انتهای آن حذف شده‌اند.

مثالی از استفاده از تابع TRIM:

فرض کنید ما یک فهرست از اسامی داریم و در هنگام وارد کردن آن‌ها فاصله‌های اضافی در ابتدا و انتهای هر نام قرار داده‌ایم. ما می‌توانیم با استفاده از تابع TRIM این فاصله‌های اضافی را حذف کنیم. به عنوان مثال، فهرست زیر را در نظر بگیرید:

” نام اول”,
“نام دوم “,
” نام سوم ”

اگر ما این فهرست را به تابع TRIM بدهیم، خروجی آن به صورت زیر خواهد بود:

“نام اول”,
“نام دوم”,
“نام سوم”

همانطور که مشاهده می‌کنید، فاصله‌های اضافی در ابتدا و انتهای هر نام حذف شده‌اند و فهرست تمیز شده است.

بنابراین، استفاده از تابع TRIM در اکسل می‌تواند به شما کمک کند تا فاصله‌های اضافی را از یک متن حذف کنید و داده‌های تمیزتری را در اختیار داشته باشید.