تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تابع اکسل CHOOSE: انتخاب یک مقدار از بین چند گزینه.

تابع CHOOSE یکی از توابع محبوب و کاربردی در نرم‌افزار اکسل است که به شما امکان انتخاب یک مقدار از بین چند گزینه را می‌دهد. این تابع بسیار مفید است زیرا به شما این امکان را می‌دهد که به راحتی یکی از گزینه‌های مورد نظرتان را انتخاب کرده و مقدار متناظر با آن را دریافت کنید.

ساختار تابع CHOOSE به شکل زیر است:

CHOOSE(index_num, value1, [value2], …)

در این ساختار، index_num شماره گزینه مورد نظر است که می‌خواهید مقدار آن را دریافت کنید. value1، value2 و … مقادیر مختلفی هستند که می‌توانید بین آن‌ها انتخاب کنید.

به عنوان مثال، فرض کنید که در یک جدول اکسل، نام کشورها در ستون اول آمده است و کد شهرها در ستون دوم. حال می‌خواهیم با استفاده از تابع CHOOSE، کد شهر مورد نظر را بر اساس نام کشور انتخاب کنیم. برای این کار، ابتدا شماره گزینه‌ها را در نظر می‌گیریم. سپس با استفاده از تابع CHOOSE، مقدار متناظر با هر گزینه را دریافت می‌کنیم.

فرض کنید که نام کشور در سلول A1 آمده است و کد شهر متناظر در سلول B1 قرار دارد. در سلول C1 می‌توانیم تابع CHOOSE را به شکل زیر بنویسیم:

CHOOSE(IF(A1=”ایران”, 1, IF(A1=”آلمان”, 2, IF(A1=”فرانسه”, 3, IF(A1=”انگلیس”, 4, IF(A1=”آمریکا”, 5, 0))))), B1, B2, B3, B4, B5)

در این مثال، اگر مقدار سلول A1 برابر با “ایران” باشد، تابع CHOOSE مقدار سلول B1 را دریافت می‌کند. اگر مقدار سلول A1 برابر با “آلمان” باشد، تابع CHOOSE مقدار سلول B2 را دریافت می‌کند و همینطور برای سایر گزینه‌ها نیز.

با استفاده از تابع CHOOSE، می‌توانید به راحتی مقدار مورد نظر خود را بر اساس یک گزینه انتخاب کنید. این تابع به شما امکان می‌دهد تا در صورت نیاز، تعداد گزینه‌ها را هم افزایش دهید و به دلخواه خود مقادیر مورد نظر را دریافت کنید.