تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تابع اکسل AVERAGEA: میانگین مقادیر یک محدوده با در نظر گرفتن مقادیر متنی.

تابع AVERAGEA یکی از توابع محاسباتی در نرم‌افزار اکسل است که برای محاسبه میانگین مقادیر یک محدوده استفاده می‌شود. این تابع به طور پیش‌فرض هر دو نوع داده‌های عددی و متنی را در نظر می‌گیرد و میانگین مقادیر را محاسبه می‌کند. در این مقاله به بررسی و توضیح این تابع خواهیم پرداخت.

برای استفاده از تابع AVERAGEA، ابتدا باید محدوده‌ای از سلول‌ها را مشخص کنید. این محدوده می‌تواند شامل سلول‌هایی باشد که حاوی اعداد و یا متون هستند. سپس تابع AVERAGEA را به صورت زیر وارد کنید:

=AVERAGEA(محدوده)

در اینجا، “محدوده” باید محدوده‌ای از سلول‌ها باشد که می‌خواهید میانگین مقادیر آن‌ها را محاسبه کنید. محدوده می‌تواند به صورت دستی وارد شود (مانند A1:A10) یا با استفاده از ابزارهای نرم‌افزار اکسل مشخص شود.

تابع AVERAGEA برای محاسبه میانگین مقادیر در نظر می‌گیرد که هم شامل اعداد و هم شامل متون باشند. اگر محدوده مورد نظر شامل اعداد و متون باشد، این تابع تنها مقادیر عددی را محاسبه می‌کند و مقادیر متنی را نادیده می‌گیرد.

به عنوان مثال، فرض کنید محدوده A1:A5 سلول‌هایی را شامل می‌شود که مقادیر “10”، “20”، “30”، “متن1” و “متن2” را دارند. در این صورت تابع AVERAGEA از محدوده مذکور استفاده کرده و میانگین مقادیر عددی را محاسبه می‌کند. در این حالت، میانگین مقادیر عددی برابر با 20 است.

در نهایت، با استفاده از تابع AVERAGEA می‌توانید میانگین مقادیر یک محدوده را با در نظر گرفتن هم اعداد و هم متون محاسبه کنید. این تابع بسیار کاربردی است و در مواردی که محدوده دارای اعداد و متون است، به شما کمک می‌کند تا میانگین مقادیر عددی را به صورت صحیح محاسبه کنید.