تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

دستور لینوکس touch: ایجاد یک فایل خالی یا به‌روزرسانی زمان اصلاح

در این مقاله، به بررسی دستور touch در سیستم عامل لینوکس می‌پردازیم. دستور touch یکی از دستورات پرکاربرد در لینوکس است که به ما امکان ایجاد یک فایل خالی یا به‌روزرسانی زمان اصلاح فایل را می‌دهد. با استفاده از این دستور، می‌توانیم فایل‌های جدید ایجاد کرده یا زمان اصلاح فایل‌ها را به روز کنیم.

توضیحات کامل در مورد استفاده از دستور touch:

– برای ایجاد یک فایل خالی با نام جدید، دستور touch را به همراه نام فایل مورد نظر و پسوند آن وارد می‌کنیم. به عنوان مثال، برای ایجاد یک فایل با نام “example.txt” از دستور زیر استفاده می‌کنیم:

touch example.txt

– در صورت وجود فایل با نام مورد نظر، دستور touch زمان اصلاح فایل را به روز می‌کند و هیچ تغییری در محتوای فایل ایجاد نمی‌کند. به عنوان مثال، اگر فایل “example.txt” در سیستم وجود داشته باشد، با استفاده از دستور touch می‌توانیم زمان اصلاح آن را به روز کنیم.

touch example.txt

– به طور پیشفرض، دستور touch زمان اصلاح فایل را به زمان فعلی سیستم تنظیم می‌کند. اما می‌توانیم زمان اصلاح را به طور دلخواه تنظیم کنیم. برای این کار، از پارامتر -t یا –time استفاده می‌کنیم و زمان مورد نظر را به صورت YYYYMMDDhhmm وارد می‌کنیم. به عنوان مثال، برای تنظیم زمان اصلاح فایل “example.txt” به تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲ ساعت ۱۰:۳۰ صبح، از دستور زیر استفاده می‌کنیم:

touch -t 202210120930 example.txt

– علاوه بر این، با استفاده از دستور touch، می‌توانیم زمان اصلاح چندین فایل را به روز کنیم. برای این کار، نام فایل‌های مورد نظر را به ترتیب و با فاصله از هم وارد می‌کنیم. به عنوان مثال، برای به روز کردن زمان اصلاح فایل‌های “file1.txt”، “file2.txt” و “file3.txt” می‌توانیم از دستور زیر استفاده کنیم:

touch file1.txt file2.txt file3.txt

با استفاده از دستور touch در لینوکس، به راحتی می‌توانیم فایل‌های جدید ایجاد کرده و زمان اصلاح فایل‌ها را به روز کنیم. همچنین، با استفاده از پارامترهای مختلف این دستور، می‌توانیم زمان اصلاح فایل‌ها را به طور دلخواه تنظیم کنیم.