تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

دستور پایتون replace()

دستور replace() در زبان برنامه‌نویسی پایتون یکی از دستورات پرکاربرد است که برای جایگزینی یک زیررشته با یک زیررشته دیگر در یک رشته اصلی، استفاده می‌شود. این دستور به شما اجازه می‌دهد تا تمامی ظاهری‌های یک زیررشته خاص را با دیگری جایگزین کنید.

در ادامه، با استفاده از یک مثال عملی، نحوه استفاده از این دستور را به شما آموزش می‌دهیم:

فرض کنید که ما یک رشته به نام str داریم که حاوی یک زیررشته خاص می‌باشد. ما می‌خواهیم تمامی وقوع‌های این زیررشته را با یک زیررشته دیگر جایگزین کنیم. برای انجام این کار، از دستور replace() استفاده می‌کنیم.

نحوه استفاده از این دستور به صورت زیر است:

“`
str.replace(زیررشته_قابل_جایگزینی, زیررشته_جدید)
“`

در اینجا، زیررشته_قابل_جایگزینی نشان دهنده زیررشته‌ای است که می‌خواهیم جایگزین کنیم و زیررشته_جدید نشان دهنده زیررشته‌ای است که می‌خواهیم به جای آن قرار دهیم.

حالا بیایید با استفاده از یک مثال، نحوه استفاده از این دستور را بهتر درک کنیم:

“`python
str = “Hello, World!”
new_str = str.replace(“Hello”, “Hi”)
print(new_str)
“`

در این مثال، ما رشته “Hello, World!” را داریم و می‌خواهیم تمامی وقوع‌های کلمه “Hello” را با کلمه “Hi” جایگزین کنیم. بنابراین، به جای اینکه رشته “Hello, World!” را در خروجی چاپ کنیم، رشته “Hi, World!” در خروجی چاپ می‌شود.

از توانایی‌های دیگر این دستور نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– انجام جایگزینی بدون در نظر گرفتن حالت حساسیت به بزرگی و کوچکی حروف (case-insensitive)
– محدود کردن تعداد جایگزینی‌ها با استفاده از پارامتر count

به طور کلی، دستور replace() در پایتون یک ابزار قدرتمند است که به شما امکان جایگزینی یک زیررشته با یک زیررشته دیگر در یک رشته را می‌دهد. با استفاده از این دستور، می‌توانید رشته‌های خود را به راحتی و با دقت بالا ویرایش کنید.