تماس پشتیبانی

09035232531

پشتیبانی ایمیل

info@poouyeshlearn.ir

وبلاگ

دستور پایتون set()

دستور set() در زبان برنامه‌نویسی پایتون یک مجموعه را ایجاد می‌کند. مجموعه، یک مجموعه غیرترتیبی از عناصر بدون تکرار است. با استفاده از این دستور، می‌توانید مجموعه‌های خود را ایجاد و عملیات‌های متداولی مانند افزودن عناصر به مجموعه، حذف عناصر و بررسی عضویت عناصر در مجموعه را انجام دهید.

برای ایجاد یک مجموعه جدید، کافیست از دستور set() با استفاده از نام متغیری که به آن مجموعه می‌دهید، استفاده کنید. به عنوان مثال:

“`python
my_set = set()
“`

در این مثال، یک مجموعه خالی به نام my_set ایجاد شده است. اما می‌توانید همچنین مجموعه‌ای با عناصر اولیه تعریف کنید. برای این کار، عناصر را درون پرانتز‌های منحنی قرار داده و آنها را با کاما جدا کنید. به عنوان مثال:

“`python
my_set = set([1, 2, 3, 4, 5])
“`

در این مثال، یک مجموعه با عناصر 1 تا 5 ایجاد شده است.

حالا که یک مجموعه ایجاد کرده‌ایم، می‌توانیم عملیات‌های مختلفی روی آن انجام دهیم. به عنوان مثال، می‌توانیم عناصر جدیدی به مجموعه اضافه کنیم یا عناصر موجود را حذف کنیم. برای افزودن عناصر جدید، از دستور add() استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال:

“`python
my_set.add(6)
“`

در این مثال، عدد 6 به مجموعه اضافه شده است. همچنین می‌توانیم از دستور remove() برای حذف عناصر استفاده کنیم. به عنوان مثال:

“`python
my_set.remove(3)
“`

در این مثال، عدد 3 از مجموعه حذف شده است.

با استفاده از دستور len()، می‌توانید تعداد عناصر موجود در مجموعه را بدست آورید. به عنوان مثال:

“`python
length = len(my_set)
“`

در این مثال، تعداد عناصر موجود در مجموعه به متغیر length اختصاص داده شده است.

همچنین می‌توانیم با استفاده از عملگر in، بررسی کنیم که آیا یک عنصر خاص در مجموعه وجود دارد یا خیر. به عنوان مثال:

“`python
if 2 in my_set:
print(“عدد 2 در مجموعه وجود دارد”)
else:
print(“عدد 2 در مجموعه وجود ندارد”)
“`

در این مثال، بررسی می‌شود که آیا عدد 2 در مجموعه وجود دارد یا خیر و با توجه به نتیجه، پیام مناسب چاپ می‌شود.

دستور set() در پایتون یک ابزار قدرتمند است که به شما امکان می‌دهد با مجموعه‌ها کار کنید و عملیات‌های مختلفی روی آنها انجام دهید. با استفاده از این دستور می‌توانید به راحتی برنامه‌های پایتونی خود را بهبود دهید و کدهای بهتری بنویسید.