تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تابع اکسل NOW: برگرداندن تاریخ و زمان کنونی.

تابع NOW در نرم‌افزار اکسل یکی از توابع بسیار مفید و قدرتمند است که به کاربران کمک می‌کند تا تاریخ و زمان کنونی را به سادگی به دست آورند. با استفاده از این تابع، شما می‌توانید به راحتی تاریخ و زمان دقیق را در یک سلول خاص در نرم‌افزار اکسل نمایش دهید.

تابع NOW به صورت زیر عمل می‌کند:
=NOW()

این تابع بدون هیچ پارامتری فقط تاریخ و زمان کنونی را در نظر می‌گیرد و آن را به شکل یک عدد اعشاری نمایش می‌دهد. عدد اعشاری که توسط این تابع تولید می‌شود، نمایانگر تاریخ و زمان کنونی است.

برای نمایش تاریخ و زمان کنونی به صورت قابل خواندن و قابل فهم برای کاربران، می‌توانید از توابع فرمت‌بندی تاریخ و زمان در اکسل استفاده کنید. به عنوان مثال، با استفاده از تابع زیر، تاریخ و زمان کنونی به فرمت مورد نظر نمایش داده خواهد شد:
=TEXT(NOW(),”yyyy/mm/dd hh:mm:ss”)

در این تابع، پارامتر اول (NOW()) تاریخ و زمان کنونی را تولید می‌کند و پارامتر دوم (“yyyy/mm/dd hh:mm:ss”) فرمت نمایش آن را مشخص می‌کند. در اینجا “yyyy” سال، “mm” ماه، “dd” روز، “hh” ساعت، “mm” دقیقه، و “ss” ثانیه را نمایش می‌دهد.

اکسل همچنین امکان استفاده از توابع دیگری را برای عملیات مشابه فراهم می‌کند. برای مثال، تابع TODAY می‌تواند فقط تاریخ کنونی را بدون در نظر گرفتن زمان نمایش دهد. همچنین تابع NOW به صورت پیش‌فرض تاریخ و زمان سیستم عامل را در نظر می‌گیرد، اما می‌توانید با تغییر تنظیمات کامپیوتر خود، تاریخ و زمان دیگری را نیز در نظر بگیرید.

استفاده از تابع NOW در اکسل بسیار ساده و مفید است و به کاربران کمک می‌کند تا تاریخ و زمان کنونی را به راحتی در نرم‌افزار اکسل نمایش دهند. با استفاده از توابع فرمت‌بندی تاریخ و زمان، می‌توانید این اطلاعات را به شکلی قابل خواندن و قابل فهم نمایش دهید.