تماس پشتیبانی

09035232531

پشتیبانی ایمیل

info@poouyeshlearn.ir

وبلاگ

دستور is_arrayدر php

دستور is_array در زبان برنامه‌نویسی PHP یک تابع است که بررسی می‌کند که آیا یک متغیر یا مقدار مشخص، آرایه است یا خیر. این تابع یک مقدار بولین (true یا false) برمی‌گرداند که نشان می‌دهد آیا ورودی، آرایه است یا خیر.

ساختار و کاربرد تابع is_array در PHP به صورت زیر است:

bool is_array ( mixed $var )

در اینجا، $var پارامتری است که مقدار یا متغیری است که می‌خواهید بررسی کنید که آیا آرایه است یا خیر. در صورتی که $var یک آرایه باشد، تابع is_array true را برمی‌گرداند و در غیر این صورت false را برمی‌گرداند.

مثال‌های زیر نحوه استفاده از تابع is_array را نشان می‌دهند:

مثال ۱:

خروجی:
متغیر $array یک آرایه است.

مثال ۲:

خروجی:
متغیر $number یک آرایه نیست.

با استفاده از تابع is_array می‌توانید قبل از انجام عملیاتی مانند حلقه‌ها و توابع مربوط به آرایه‌ها، اطمینان حاصل کنید که ورودی یک آرایه است تا جلوی بروز خطاهای احتمالی را بگیرید.

در نتیجه، استفاده صحیح از تابع is_array در PHP می‌تواند به شما در نوشتن کدهای با کیفیت و پایدار کمک کند.