تماس پشتیبانی

09035232531

پشتیبانی ایمیل

info@poouyeshlearn.ir

وبلاگ

دستور dateدر php

دستور date در PHP

در زبان برنامه‌نویسی PHP، دستور date برای نمایش تاریخ و زمان فعلی سیستم استفاده می‌شود. این دستور تاریخ و زمان را بر اساس فرمت مورد نظر شما نمایش می‌دهد.

استفاده از دستور date

برای استفاده از دستور date در PHP، ابتدا باید تابع date را فراخانی کنید و به عنوان ورودی فرمت مورد نظر خود را به آن بدهید. سپس تاریخ و زمان را در قالب مورد نظر خود نمایش خواهد داد.

مثال:

“`php

“`

این کد، تاریخ فعلی سیستم را به فرمت سال-ماه-روز نمایش می‌دهد.

فرمت‌های مختلف date

در دستور date، می‌توانید از یک سری کدهای خاص برای تعیین فرمت تاریخ و زمان استفاده کنید. در زیر، برخی از این کدها را می‌توانید مشاهده کنید:

– Y: نمایش سال به صورت چهار رقمی
– y: نمایش سال به صورت دو رقمی
– m: نمایش ماه به صورت عددی دو رقمی
– n: نمایش ماه به صورت عددی یک رقمی
– d: نمایش روز به صورت عددی دو رقمی
– j: نمایش روز به صورت عددی یک رقمی
– H: نمایش ساعت به صورت عددی دو رقمی (بین 00 تا 23)
– h: نمایش ساعت به صورت عددی دو رقمی (بین 01 تا 12)
– i: نمایش دقیقه به صورت عددی دو رقمی
– s: نمایش ثانیه به صورت عددی دو رقمی

مثال:

“`php

“`

این کد، تاریخ و زمان فعلی سیستم را به فرمت سال/ماه/روز ساعت:دقیقه:ثانیه نمایش می‌دهد.

نتیجه‌گیری

دستور date در PHP یک راه ساده و کارآمد برای نمایش تاریخ و زمان فعلی سیستم است. با استفاده از این دستور و تعیین فرمت‌های مورد نیاز خود، می‌توانید تاریخ و زمان را به شکلی مطلوب نمایش دهید.