تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

آیا قدرت تمرکز محصول اراده است یا فقط چند نورون کوچک باعث آن می‌شوند؟

آموزش مجازی کامپیوتر 2023 08 11 14 14 53

وقتی کاری می‌کنیم و در عین حال به همه چیزهای پیرامونی حواس‌پرت‌کن، نه می‌گوییم، در وهله اول چنین به نظر می‌رسد که قدرت اراده‌مان چنین تمرکزی را به ما هدیه داده است. اما شاید دقیقا این طور نباشد: دانشمندان کشف کرده‌اند چیزی در مغز ما به ما قدرت تمرکز می‌دهد. برای اولین بار، دانشمندان علوم […]