تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

دستور پایتون range()

در این مقاله به بررسی و توضیح دقیق دستور range() در پایتون می‌پردازیم. دستور range() یک تابع سازمان‌یافته در زبان پایتون است که به صورت عمده برای تولید یک دنباله اعداد صحیح در یک بازه مشخص استفاده می‌شود. با استفاده از این دستور، می‌توانیم به راحتی یک لیست اعداد صحیح متوالی را تولید کنیم.

به طور کلی، دستور range() در سه فرم مختلف قابل استفاده است:
1. range(stop): در این حالت، دستور range() یک دنباله اعداد صحیح از 0 تا stop-1 تولید می‌کند. به عبارت دیگر، این دستور اعداد صحیح از صفر تا عدد stop-1 را تولید می‌کند.
2. range(start, stop): در این حالت، دستور range() یک دنباله اعداد صحیح از start تا stop-1 را تولید می‌کند. به عبارت دیگر، این دستور اعداد صحیح از عدد start تا عدد stop-1 را تولید می‌کند.
3. range(start, stop, step): در این حالت، دستور range() یک دنباله اعداد صحیح از start تا stop-1 را با گام step تولید می‌کند. به عبارت دیگر، این دستور اعداد صحیح از عدد start تا عدد stop-1 را با گام step تولید می‌کند.

برای استفاده از دستور range() در برنامه‌ها و اسکریپت‌های پایتون، می‌توانیم از حلقه for یا تابع list() استفاده کنیم. به عنوان مثال، می‌توانیم با استفاده از حلقه for اعداد تولید شده توسط دستور range() را نمایش دهیم یا با استفاده از تابع list() آن‌ها را در یک لیست ذخیره کنیم.

در ادامه، چند نمونه کد برای استفاده از دستور range() را مشاهده می‌کنید:

1. نمونه کدی برای استفاده از حلقه for:
“`python
for i in range(5):
print(i)
“`
این کد به ترتیب اعداد 0 تا 4 را چاپ خواهد کرد.

2. نمونه کدی برای استفاده از تابع list():
“`python
numbers = list(range(2, 10, 2))
print(numbers)
“`
این کد لیستی شامل اعداد زوج از 2 تا 8 را تولید کرده و آن را چاپ می‌کند.

در نتیجه، دستور range() یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در زبان پایتون است که به ما امکان تولید دنباله‌های اعداد صحیح را می‌دهد. با استفاده از این دستور، می‌توانیم در برنامه‌ها و اسکریپت‌های خود اقدام به حل مسائل مختلف کنیم و از آن بهره‌برداری کنیم.