تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تابع اکسل AVERAGEIFS: میانگین مقادیر مطابق با چندین شرط در یک محدوده.

تابع AVERAGEIFS در نرم افزار اکسل یکی از توابع مهم و کاربردی است که به ما امکان می‌دهد میانگین مقادیری را محاسبه کنیم که شرایطی خاص را برآورده می‌کنند. به این ترتیب، می‌توانیم با استفاده از این تابع، میانگین مقادیر مطابق با چندین شرط را در یک محدوده مشخص محاسبه کنیم. در این مقاله، به بررسی نحوه استفاده از تابع AVERAGEIFS و مثال‌های عملی از این تابع می‌پردازیم.

تابع AVERAGEIFS یکی از توابع محاسباتی است که در نرم افزار اکسل وجود دارد و با استفاده از آن می‌توانیم میانگین مقادیر مطابق با چندین شرط را در یک محدوده محاسبه کنیم. این تابع مفید است زیرا به ما امکان می‌دهد تا به سادگی میانگین مقادیری را که شرایط مشخصی را برآورده می‌کنند را محاسبه کنیم.

نحوه استفاده از تابع AVERAGEIFS به شکل زیر است:

AVERAGEIFS(محدوده_مقادیر, شرط_1, محدوده_شرط_1, شرط_2, محدوده_شرط_2, …)

در اینجا، محدوده_مقادیر نشان دهنده محدوده‌ای است که می‌خواهیم میانگین مقادیر آن را محاسبه کنیم. شرط_1، شرط_2 و … نشان دهنده شرایطی هستند که می‌خواهیم مقادیر مطابق با آن‌ها را در نظر بگیریم. محدوده_شرط_1، محدوده_شرط_2 و … نشان دهنده محدوده‌هایی است که برای اعمال شرایط مورد نظر استفاده می‌شوند.

برای مثال، فرض کنید در یک جدول دارای دو ستون “نام” و “نمره” هستیم. می‌خواهیم میانگین نمرات دانش‌آموزانی را که نام آن‌ها “علی” است و نمره آن‌ها بین ۱۰ و ۱۵ است، محاسبه کنیم. در این صورت می‌توانیم از تابع AVERAGEIFS به شکل زیر استفاده کنیم:

AVERAGEIFS(نمره, نام, “علی”, نمره, “>10”, نمره, “<=15") در اینجا، "نمره" نشان دهنده محدوده مقادیر نمرات است. "نام" نشان دهنده محدوده مقادیر نام‌ها است. با اعمال شرط‌های "علی" برای نام و ">10″ و “<=15" برای نمره، میانگین نمرات دانش‌آموزانی که نام آن‌ها علی است و نمره آن‌ها بین ۱۰ و ۱۵ است را محاسبه می‌کنیم. به این ترتیب، با استفاده از تابع AVERAGEIFS در اکسل، می‌توانیم به سادگی میانگین مقادیر مطابق با چندین شرط را در یک محدوده مشخص محاسبه کنیم. این تابع به ما امکان می‌دهد تا به راحتی تحلیل‌های پیچیده‌تری را انجام دهیم و نتایج دقیق‌تری را بدست آوریم.