تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تابع اکسل FLOOR: تقریب به پایین یک عدد به اقرب عدد معین.

تابع FLOOR یکی از توابع محبوب در نرم افزار اکسل است و برای تقریب به پایین عددی به اقرب عدد معین استفاده می شود. در واقع، این تابع مقدار عددی را به عدد صحیح یا اعشاری کمتر یا برابر با یک عدد معین تقریب می‌دهد. با استفاده از تابع FLOOR می توانید در محاسبات مختلفی که نیاز به گرد کردن یا تقریب به پایین دارند، استفاده کنید.

ساختار کلی تابع FLOOR به صورت زیر است:
= FLOOR (عدد, عدد_معین)

در این ساختار، “عدد” مقداری است که می خواهیم به عددی کمتر یا برابر با “عدد_معین” تقریب بزنیم. “عدد_معین” نیز عددی است که می خواهیم به آن تقریب بزنیم. برای مثال، اگر بخواهیم عدد 3.8 را به عدد صحیح کمتر یا برابر با 3 تقریب بزنیم، ساختار تابع به صورت زیر خواهد بود:
= FLOOR (3.8, 3)

نتیجه این تابع برابر با 3 خواهد بود، زیرا 3.8 کمتر از 4 است و مقدار 3 بیشترین عدد صحیح کمتر یا برابر با 3 است.

تابع FLOOR در محاسبات مختلفی مفید است. به عنوان مثال، می توانید از این تابع برای گرد کردن اعداد به صورت یکسان در ستون های مختلف در نرم افزار اکسل استفاده کنید. همچنین، می توانید از این تابع برای تخمین قیمت ها در فروشگاه ها، محاسبه سود و زیان در سرمایه گذاری ها و بسیاری موارد دیگر استفاده کنید.

در نهایت، استفاده از تابع FLOOR در نرم افزار اکسل بسیار ساده است و با استفاده از ساختار مشخص شده، می توانید به راحتی عدد مورد نظر خود را به عددی کمتر یا برابر با یک عدد معین تقریب بزنید. این تابع به شما کمک می کند تا در محاسبات خود دقت بیشتری داشته باشید و نتایج دقیق تری را بدست آورید.