تماس پشتیبانی

09035232531

پشتیبانی ایمیل

info@poouyeshlearn.ir

وبلاگ

امید به رشد دندان‌های جدید در انسان با مجموعه آزمایش‌های دارویی امیدوارکننده

آموزش مجازی کامپیوتر 2023 07 18 08 56 53

برخی از کوسه‌ها هر چند هفته یک بار، یک سری دندان جدید در می‌آورند، ولی ما و تقریباً همه پستانداران دیگر این توانایی را نداریم. زمانی که ۳۲ دندان “بزرگسال” ما رشد می‌کنند، دیگر خبری از دندان تازه نخواهد بود. اکنون، یک تیم از دانشمندان ژاپنی قرار است دارویی آزمایشی را آزمایش کنند که به […]