تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

اگر شبکه‌های اجتماعی آدم بودند! تصور جو عمومی هر شبکه اجتماعی به صورت یک انسان

آموزش مجازی کامپیوتر 09 05 1402 08 01 03 D982 D8B8

هر شبکه اجتماعی جو خاص خودش را دارد. شما نمی‌توانید با همان مطالب توییتر در اینستاگرام موفق باشید. برخی از شبکه‌های اجتماعی مانند پینترست با اینکه در دنیا محبوب هستند، در ایران اصلا هسته اولیه کاربران را نتوانستند جذب کنند. متناسب با مشکلات و پارادوکس‌های تحمیل بر جامعه ایران، نوع استفاده این کاربران از توییتر […]