تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

باکتری غول پیکری که با چشم غیر مسلح هم قابل مشاهده است، نوع متابولیسمی دارد که قبلاً دیده نشده بود

آموزش مجازی کامپیوتر EpulopisciumViviparus OnBlack

دانشمندان برای اولین بار ژنوم یک گونه مرموز از باکتری غول پیکر را که بدون میکروسکوپ قابل مشاهده است، توالی‌یابی یا سکانس کرده‌اند. هدف از این بررسی دقیق چه بوده؟ زیر که آگاهی در مورد استراتژی‌های تولید مثل، مکانیسم‌های بقا و مکانیسم‌های متابولیک متمایز – مشابه میتوکندری – ممکن است روزی در توسعه فناوری‌های انرژی […]

نوشته باکتری غول پیکری که با چشم غیر مسلح هم قابل مشاهده است، نوع متابولیسمی دارد که قبلاً دیده نشده بود اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.