تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

بعد از اینکه یک زن چند روز و شب در سرش صدایی عجیب می‌شنید، متوجه حقیقت هولناکی شد!

آموزش مجازی کامپیوتر 2023 10 31 10 10 48

پس از چهار روز و چهار شب طولانی همراه با بی‌خوابی بالاخره زن مبتلا به ستوه اومد. او نمی‌توانست صدای خش خش بی‌وقفه را در داخل سرش تحمل کند و صدای کلیک را که مدام از داخل گوش چپش می شنید، این صدا آنقدر شدید بود که در کل سرش پخش می‌شد. او از ترس […]

نوشته بعد از اینکه یک زن چند روز و شب در سرش صدایی عجیب می‌شنید، متوجه حقیقت هولناکی شد! اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.