تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تاثیر محیط روی ژن: دوقلو‌های همسانی که در آمریکا و کره بزرگ شده بودند، تفاوت هوشی شگفت‌انگیزی پیدا کردند، اما ویژگی شخصیتی یکسانی داشتند

آموزش مجازی کامپیوتر twins m

دوقلو‌های همسانی که در کشور‌های جداگانه بزرگ شده‌اند، تفاوت‌های غیرمنتظره‌ای زیادی در توانایی‌های شناخت، اما ویژگی‌های شخصیتی بسیار مشابهی از خود بروز می‌دهند. مقایسه ویژگی‌های دوقلوهای تک تخمکی، بحث‌های قدیمی تاثیر طبیعت/پرورش را بارز می‌کند. یعنی حتی بحثی که سعدی شیرازی ما در مورد اندیشه می‌کرده است! مورد جدید که بررسی شد دو خواهر دوقلو […]

نوشته تاثیر محیط روی ژن: دوقلو‌های همسانی که در آمریکا و کره بزرگ شده بودند، تفاوت هوشی شگفت‌انگیزی پیدا کردند، اما ویژگی شخصیتی یکسانی داشتند اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.