تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تجزیه و تحلیل شی‌ء ناشناس 60 متری که بر فراز کوه‌های آند در سال 2010 مشاهده شد، نشان می‌دهد که این شی‌ء یک جسم ناشناس واقعی است!

آموزش مجازی کامپیوتر 07 08 1402 06 25 07 D8A8 D8B8

یک شیء ناشناس که در سال 2010 بر فراز شیلی دیده شده بود. عکس بالا، یک شیء نارنجی درخشان را نشان می‌دهد که در پشت ابر‌ها پنهان شده و توسط یک خانواده در حال پیک نیک در کوه‌های آند در سال 2010 گرفته شده بود. مرکز ملی گزارش‌دهی هوانوردی در مورد پدیده‌های غیرعادی (NARCAP) در […]

نوشته تجزیه و تحلیل شی‌ء ناشناس 60 متری که بر فراز کوه‌های آند در سال 2010 مشاهده شد، نشان می‌دهد که این شی‌ء یک جسم ناشناس واقعی است! اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.