تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تجسم فرضیه بیگانگان باستانی در تمدن باستانی مصر با کمک میدجرنی

آموزش مجازی کامپیوتر 2023 11 15 14 33 50

مفهوم بیگانگان باستانی Ancient aliens، به این باور اشاره می‌کند که موجودات فرازمینی پیشرفته در دوران باستان از زمین بازدید کرده یا بر آن تأثیر گذاشته‌اند و بسیاری را مجذوب خود کرده است. این فرضیه پیشنهاد می‌کند که اسرار مختلف باستان‌شناسی، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و روایت‌های اساطیری را می‌توان به دخالت موجوداتی از جهان‌های دیگر نسبت […]

نوشته تجسم فرضیه بیگانگان باستانی در تمدن باستانی مصر با کمک میدجرنی اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.