تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تحقیقات نشان می‌دهد که قمر انسلادوس کیوان، تمام اجزای سازنده حیات را دارد

آموزش مجازی کامپیوتر 17 08 1402 05 53 09 D8A8 D8B8

همواره در سالیان اخیر، قمر اقیانوسی کیوان، انسلادوس، توجه فزاینده‌ای را در جستجوی حیات در منظومه شمسی به خود جلب کرده است. بیشتر آنچه ما در مورد انسلادوس و اقیانوس پوشیده از یخ آن می‌دانیم از مأموریت کاسینی کسب شده. کاسینی در سال 2017 به اکتشاف خود در منظومه کیوان پایان داد، اما دانشمندان همچنان […]

نوشته تحقیقات نشان می‌دهد که قمر انسلادوس کیوان، تمام اجزای سازنده حیات را دارد اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.