تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تصویر لو رفته نشان می‌دهد که اینستاگرام چگونه می‌خواهد ویژگی‌های شبیه توییتر در دل خود ایجاد کند و با توییتر رقابت کند!

آموزش مجازی کامپیوتر 30 02 1402 09 01 02 D982 D8B8

شایع شده بود که متا روی آوردن ویژگی‌های توییتر را به اینستاگرام، کار می‌کند و یک درز جدید اطلاعات، نه تنها ظاهر این کار را نشان می‌دهد، بلکه نحوه جفت شدن و همگام‌سازی آن با سایر اجزای اینستاگرام را نیز به نمایش می‌گذارد. به طوری که توسط لیا هابرمن گزارش شده ، این بخش مبتنی […]