تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تلفن ضد استراق سمع آن هم در سال ۱۹۶۶!

آموزش مجازی کامپیوتر 22 02 1402 09 07 58 D8A8 D8B8

تا صحبت از رمزنگاری دوسویه می‌شود ما یاد پیامرسان‌های اینترنتی جدید می‌افتیم که این ویژگی را در بوق و کرنا می‌کنند. اما نیاز به محافظت در برابر استراق سمع از همان زمانی که تلفن اختراع شد، احساس می‌شد و در دهه‌های پیش هم کارهایی برای آن انجام شده بود. این وسیله که در تصویر بالا […]