تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

حومه‌های شهر می‌توانند مظهر زیبایی باشند و نه مناطق پرت و جرم‌خیز و تداعی کننده فقر و زشتی و امکانات کم

آموزش مجازی کامپیوتر B1jQtecgm1h png 700

یکی از مشکلات کشورهای توسعه‌نیافته این است که نمی‌دانند به حومه‌های شهری باارزش خود چه کنند. اینها باید مکانی باشند که انسان‌ها را به طبیعت نزدیک‌تر کنند و بتوان در آنها خانه‌های اقتصادی وبلایی بنا کرد و امانات ارتباطی مانند جاده‌های خوب و دسترسی به اینترنت داشته باشند و هر کدام از آنها از نظر […]

نوشته حومه‌های شهر می‌توانند مظهر زیبایی باشند و نه مناطق پرت و جرم‌خیز و تداعی کننده فقر و زشتی و امکانات کم اولین بار در 1pezeshk | (یک پزشک). پدیدار شد.