تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

خاطره‌بازی‌ با هم‌خوابگاهی‌ها و هم‌خانه‌های کثیف زمان دانشجویی!

آموزش مجازی کامپیوتر 08 05 1402 05 40 35 D8A8 D8B8 1

الان را نمی‌دانم، اما داشتیم هم‌خوابگاه‌هایی و هم‌اتاقی‌هایی که نظم و بهداشت برایشان اولویت نبود. شاید یک جور لج و لجبازی برای نامرتب بودن و نشان دادن بی‌حالی و غم فلسفی هم در کار بود. ظرف‌های نشسته که دست کم مواد غذایی داخلشان تخلیه نمی‌شد، بوی فساد غذاها، اتاق‌های سال‌های گردگیری نشده که دیگر مشخص […]