تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

خودشیفته‌ها چگونه روان و ذهن ما را دستکاری منفی می‌کنند؟

آموزش مجازی کامپیوتر 2023 08 29 11 12 00

نخست گرچه بدهی به نظر می‌رسد باید بدانیم که خودشیفتگی چیست؟ جزء اصلی خودشیفتگی، احساس  ارزشمندی فراوافعی است. چنین شخصی عطش عمیق به تحسین شدن و تخیلات قوی در این مورد دارد. بر این اساس، خودشیفته‌ها روابط انسانی را عمدتاً به‌عنوان فرصت‌هایی برای ارتقای خود می‌بینند، تحسین‌کنندگان بالقوه را گرد می‌آوردند و در عین حال  […]

نوشته خودشیفته‌ها چگونه روان و ذهن ما را دستکاری منفی می‌کنند؟ اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.