تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

طعنه به رفتارهای متناقض آدم‌ها در مجموعه کاریکتورهای : بله، اما …

آموزش مجازی کامپیوتر 16 11 1402 04 52 48 D8A8 D8B8

انسان‌ها تجمیعی از پارادوکس‌ها هستند. مهربانی در کنار شقاوت را دارند. همدلی را در برابر خودخواهی دارند. میل به کسب دانش و توسعه فناوری را در کنار تعصب بر عقاید دارند. شاید موجزترین نگاه به این پارادوکس روزانه را بتوانید در کاریکاتورهای آنتون گودیم بیابید.

نوشته طعنه به رفتارهای متناقض آدم‌ها در مجموعه کاریکتورهای : بله، اما … اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.