تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

‌ علل اجتماعی ظهور نهضت مزدک

آموزش مجازی کامپیوتر 27 11 1402 08 09 32 D982 D8B8

نوشته صدیقه اکبری – دانشجوی دوره دکتری تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم تحقیقات تهران نهضت مزدک هم از دیرباز مورد توجه مورخان و پژوهشگران تاریخ ایران بوده است و از دیدگاه های مختلف مورد اعتنا قرار گرفته. برخی آن را جنبشی مردمی و برخاسته از دل نیازهای عمومی توده ها به شمار آورده اند […]

نوشته ‌ علل اجتماعی ظهور نهضت مزدک اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.