تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

عکسی از صخره‌های دارای ویژگی زیست‌تابی یا بیولومینانس که در سواحل اورگان می‌درخشند

آموزش مجازی کامپیوتر 2023 08 27 07 48 30

زیست‌تابی یا Bioluminescence، به تولید و انتشار نور توسط موجودات زنده که در اثر واکنش‌های شیمیایی در بدن آن‌ها صورت گرفته باشد گفته می‌شود. در بیشتر زیست‌تابی‌ها ماده‌ای به نام آدنوزین تری‌فسفات دخیل است. در این واکنش نور فرابنفش و فروسرخ ایجاد نمی‌شود بلکه فقط نور سرد تابیده می‌شود. این واکنش شیمیایی ممکن است درون […]

نوشته عکسی از صخره‌های دارای ویژگی زیست‌تابی یا بیولومینانس که در سواحل اورگان می‌درخشند اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.