تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

مردمک‌های شما می‌توانند نشانه‌های پنهانی در مورد عملکرد مغز شما را آشکار کنند

آموزش مجازی کامپیوتر 21 05 1402 08 33 20 D982 D8B8

نحوه واکنش مردمک‌های شما به ورزش سبک می‌تواند نشان دهد که آیا شما یکی از مزایای ورزش و جنبش، یعنی تقویت شناختی ناشی از بهبود خلق و خو و بهبود عملکرد اجرایی، بهره‌کند می‌شوید یا خیر. محققان ژاپنی اندازه مردمک 24 شرکت‌کننده را در طول 10 دقیقه ورزش سبک زیر نظر گرفتند و سپس از […]