تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

ناسا رکورد بزرگترین نمونه سیارکی جمع‌آوری شده در فضا را شکست: 120 گرم!

آموزش مجازی کامپیوتر 27 11 1402 09 55 18 D8A8 D8B8

OSIRIS-REx یک مأموریت مطالعه سیارکی و بازگشت نمونه ناسا بود که از 101955 Bennu، یک سیارک کربن‌دار نزدیک به زمین بازدید کرد و نمونه‌هایی از آن را جمع آوری کرد. هدف این بود که درباره شکل گیری و تکامل منظومه شمسی، مراحل اولیه تشکیل زمین و منبع ترکیبات آلی که منجر به شکل گیری حیات […]

نوشته ناسا رکورد بزرگترین نمونه سیارکی جمع‌آوری شده در فضا را شکست: 120 گرم! اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.