تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

کتاب شجاعت رنج بردن – نوشته داریل. ون تونگرن – معرفی و پیشنهاد

آموزش مجازی کامپیوتر 16 06 1402 05 32 32 D8A8 D8B8

«شجاعت رنج بردن: رویکرد مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر اگزیستانسیال »، کتابی است که توسط داریل آر. ون تونگرن و سارا آ شوالتر ون تونگرن نوشته شده است. این کتاب بر روانشناسی مثبت وجودی و چگونگی ادغام آن در عمل درمانی تمرکز دارد. در این کتاب، نویسندگان از داستان شخصی خود از رنج و […]

نوشته کتاب شجاعت رنج بردن – نوشته داریل. ون تونگرن – معرفی و پیشنهاد اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.