تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

کتاب قدرت اختلاف – چرا فراز و فرودهای روابط، رمز ایجاد صمیمیت، تاب آوری و اعتمادند

کتاب قدرت اختلاف - چرا فراز و فرودهای روابط، رمز ایجاد صمیمیت، تاب آوری و اعتمادند

کلودیا گلد و ادوارد ترونیک، در کتاب تأمل برانگیز خود با عنوان «قدرت اختلاف»، نقش اوج و فرود‌ها در رابطه و اختلاف‌ها را در تعاملات انسانی بررسی کرده‌اند و آنها را حتی در تقویت صمیمیت، انعطاف‌پذیری و اعتماد موثر دانسته‌اند. بازاندیشی در مفهوم اختلاف – پارادوکس اختلاف گلد و ترونیک کتاب خود را با به […]

نوشته کتاب قدرت اختلاف – چرا فراز و فرودهای روابط، رمز ایجاد صمیمیت، تاب آوری و اعتمادند اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.