تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

۲۱ مهارت همیشه ارزشمند در زندگی‌تان

آموزش مجازی کامپیوتر 2024 01 30 10 22 56

1. توانایی فروش و مذاکره 2. توانایی بیان افکار و احساسات 3. توانایی تقسیم یک فرآیند به مراحل کوچکتر 4. توانایی ساکت ماندن، گوش دادن و یادگیری از دیگران 5. توانایی سازگاری، بداهه‌ عمل کردن و غلبه بر موانع 6. توانایی خواندن، درک و حفظ کردن متن‌ها 7. توانایی دست کشیدن و ترک کردن، آنگاه […]

نوشته ۲۱ مهارت همیشه ارزشمند در زندگی‌تان اولین بار در یک پزشک. پدیدار شد.