تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تابع اکسل INT: قسمت صحیح یک عدد.

تابع INT در نرم‌افزار اکسل یکی از توابع محاسباتی است که به شما امکان می‌دهد قسمت صحیح یک عدد را استخراج کنید. این تابع به شما اجازه می‌دهد تا عددی را به عدد صحیح نزدیکترین به آن تبدیل کنید و قسمت اعشاری را حذف نمایید. در این مقاله قصد داریم به صورت کامل توضیح دهیم که چگونه از تابع INT در نرم‌افزار اکسل استفاده کنید و نمونه‌هایی از کاربردهای آن را مورد بررسی قرار دهیم.

استفاده از تابع INT بسیار آسان است. برای استفاده از این تابع، کافیست از قالب زیر در فرمول خود استفاده کنید:

INT(number)

در این قالب، number عددی است که می‌خواهید قسمت صحیح آن را استخراج کنید. برای مثال، فرض کنید عدد 3.75 را داریم و می‌خواهیم قسمت صحیح آن یعنی 3 را دریافت کنیم. در این صورت فرمول INT(3.75) را در نوار فرمول نوشته و اینتر را فشار دهید. نتیجه‌ای که دریافت می‌کنید برابر با 3 خواهد بود.

تابع INT همچنین قابل استفاده برای اعداد منفی است. برای مثال، اگر عدد -4.25 را داریم و می‌خواهیم قسمت صحیح آن یعنی -4 را دریافت کنیم، فرمول INT(-4.25) را در نوار فرمول نوشته و اینتر را فشار دهید. نتیجه‌ای که دریافت می‌کنید برابر با -4 خواهد بود.

استفاده از تابع INT در اکسل به شما امکان می‌دهد برای محاسبات خود از عدد صحیح استفاده کنید. به عنوان مثال، فرض کنید که لیستی از اعداد اعشاری داشته باشیم و می‌خواهیم قسمت صحیح هر عدد را دریافت کنیم. در این صورت می‌توانیم از تابع INT در فرمول‌های محاسباتی خود استفاده کنیم. به عنوان مثال، فرض کنید که در سلول A1 عدد 4.75 را داریم و می‌خواهیم قسمت صحیح آن یعنی 4 را در سلول B1 نمایش دهیم. برای این کار می‌توانیم فرمول INT(A1) را در سلول B1 قرار دهیم و نتیجه‌ای که دریافت می‌کنیم برابر با 4 خواهد بود.

همچنین، تابع INT می‌تواند برای ترکیب با سایر توابع نیز استفاده شود. برای مثال، اگر شما می‌خواهید عددی را به سمت بالا گرد کنید، می‌توانید از تابع INT همراه با تابع CEILING استفاده کنید. تابع CEILING به شما امکان می‌دهد عددی را به سمت بالا گرد کنید و تابع INT می‌تواند به شما کمک کند تا قسمت صحیح این عدد را استخراج کنید.

در این مقاله، به صورت کامل توضیح دادیم که چگونه از تابع INT در نرم‌افزار اکسل استفاده کنید و نمونه‌هایی از کاربردهای آن را بررسی کردیم. با استفاده از این تابع، شما می‌توانید قسمت صحیح یک عدد را استخراج کنید و از آن برای محاسبات خود استفاده کنید. با توجه به توضیحات ارائه شده، اکنون می‌توانید به راحتی از تابع INT در نرم‌افزار اکسل استفاده کنید.